قوانین طلایی فروش و خلاقیت زمان

قوانین طلایی فروش و خلاقیت زمان

چطور فرایند فروش خود را بهبود بخشیم؟ به طور کلی فروش حرفه ای در سه مرحله انجام می شود، شامل: تدوین چشم انداز، طراحی استراتژی، اجرا و پیگیری می باشد. به این مراحل در اصطلاح  “قیف فروش” گفته می شود. در…